از قدیم دوران عق و نامزدی را شیرین ترین دوره زندگی زناشویی می دانند اما متاسفانه طلاق در دوران عقد این روزها در حال افزایش است که می توان از آن به عنوان یک آسیب جدی نام برد.خیلی ها هنوز جوهر مهر ازدواجشان خشک نشده، مهر طلاق بر زندگیشان همسریابی موقت زده می شود. هر کدام از آن ها برای خودشان دلایلی دارند،سایت شیدایی ولی رایج ترین دلیل مشترکشان این جمله است: «اونی که می خواستم نیست».

دلایل طلاق زودرس ، دلایل طلاق در ایران ، دلایل طلاق زوجین

در این مقاله ارتباط آن را با روان شناسی فرد در دوران مجردی توضیح بدهم. به عبارت دیگر می خواهم پشت پرده این جمله معروف را به شما نشان بدهم.

دلایل طلاق های سال اولی

رویای ازدواج

خاله بازی های بچگی یادتان می آید؟ چنانچه یکی از آن ها دختر بود و دیگری پسر، یکی زن می شد و آن یکی شوهر. اگر در طی بازی همه چیز آن طور پیش می رفت که هر کدام می خواستند که هیچ،بزرگ ترین سایت همسریابی در غیر این صورت بیان خواسته ها شروع می شد؛ زن به شوهر می گفت: «مثلا غذا رو خیلی دوست داشتی»، شوهر به زن می گفت: «مثلا من دیر کردم تو نگران شدی». خلاصه این که هر کدام از دیگری آن کسی را می ساختسایت ازدواج موقت که می خواست؛ بدون غر، بدون گله و بدون مقاومت؛ یکی زندگی به تمام معنا رویایی.

این آرامش رویایی که برای فضای کودکی بسیار مناسب و حتی الزامی است، اگر در سال های بعدی به تدریج به سمت واقعیت پرایش پیدا نکندسایت ازدواج موقت ، مخل آرامش آتی فرد خواهد شد؛ اتفاقی که متاسفانه در سال های اخیر به دلایل متعدد برای بسیاری از جوانان افتاده است. گواه آن هم آمار سرسام آور طلاق سال اولی هاست که به وضوح جای سیلی واقعیت را بر چهره ناپخته ازدواج نشان می دهد.

وقتی به دل مطالعات و تحقیقات در این زمینه می رویم، قبل از آن که عرق بر جبینمان بنشیند، دستمان می آید که اغلب این افراد نه به دنبال زندگی مشترک، بلکه به جست و جوی رویاهایشان وارد ازدواج شده اند و وقتی با واقعیت مواجه شده اند، نتوانسته اند فاصله بین رویا و واقعیت را تحمل کنند و در نتیجه با اذعان به این که «اونی که می خواستم نیست» اقدام به طلاق کرده اند.


نظریه پردازان روان شناسی رشد، معتقدند ما زمانی می توانیم وارد مراحل بعدی رشد روانی بشویم که مراحل قبلی را با موفقیت پشت سر گذاشته باشیم. به بیان دیگر اگر مرحله قبلی را صحیح و کامل طی نکرده باشیم، به خاطر ناکافی بودن مهارت های مان، فرصت های موجود در مرحله بعدی را خواهیم سوزاند.

حکایت رابطه روان شناسی فرد در دوران مجردی با طلاق زودهنگام هم این است. وقتی فرد در دوران قبل از ازدواج، بلوغ کافی را پیدا نکرده باشد و فرصت هایی را که می بایست صرف آگاهی از واقعیت ها و کسب مهارت های اساسی برای کنار آمدن با آن ها می کرد، خرج سیر و سفر در رویاپردازی های ارادی یا القایی خود درباره ازدواج و زندگی مشترک کرده باشد، به دلیل عدم آمادگی کافی برای دور شدن از رویا و ورود به مرحله جدیدی از رشد در جهان واقعی با اولین تلنگر جا می زند.

در این حالت بهترین راه برای دور ماندن از اضطراب انداختن تقصیر این ناکامی به گردن طرف مقابل است؛ آن هم با جمله ای با بسته بندی شیک و امروزی: «اونی که می خواستم نیست». این جمله که به طور مشخص به ریشه های قبل از ازدواج طلاق اشاره دارد، دربردارنده نقصان هایی است که عمدتا متوجه خود فرد گوینده آن است.

چند دلیل برای اینکه ما در سال اول زندگی از متاهل بودنمان پشیمان می شویم؟

چون به سوال «من کیستم؟» جواب نداده ام

اولین عامل خطرساز طلاق زودهنگام که ریشه در دوران قبل از ازدواج دارد، نرسیدن به جمع بندی از کیستی خود و همچنین انتظارات خود از جنبه های مختلف زندگی، به خصوص ازدواج، همسر و زندگی مشترک است.

کسی که تکلیفش با هویتش مشخص نیست مثل مرغ سرکنده مدام این طرف و آن طرف می رود، این شاخه و آن شاخه می کند، امروز عاشق می شود و فردا فارغ، الان تصمیم می گیرد و یک ساعت دیگر پشیمان می شود. خلاصه این که آمادگی ورود به رابطه بلندمدت زناشویی را ندارد و اگر هم بر حسب تصادف یا بی ملاحظی طرف مقابل وارد آن شد، بیش از چند ماه تاب ادامه آن را نخواهد داشت.

عامل خطرساز دیگر، بی توجهی به نگرش های متفاوتی است که از دوران های قبلی در مورد زندگی مشترک، همسر و تشکیل خانواده در هر فرد ایجاد شده اند.

نگرش ها یک بعد شناختی دارند یعنی همان فکری که ما درباره چیزی می کنیم، یک بعد عاطفی دارند یعنی احساسی که نسبت به آن چیز داریم و به نوعی چاشنی تقویتی فکرمان به حساب می آید. بعد دیگر نگرش هم این است که ما دوست داریم براساس آن چه که فکر و احساس می کنیم، دست به رفتار بزنیم.

به دلیل همین ویژگی هاست که اکثر اوقات نگرش های ما برای طولانی مدت ثابت باقی می مانند و در برابر تغییر مقاومت می کنند. این مقدمه را گفتم که به این جا برسم: نگرشی که فرد در دوران قبل از ازدواج نسبت به زندگی دارد، با ازدواج کردن چرخش صد و هشتاد درجه ای پیدا نخواهد کرد. کسانی که در دوران مجردی به این نکته توجه نمی کنند، خیلی زود قافیه را به تفاوت ها خواهند باخت و تسلیم جدایی خواهند شد.

چون به «انگیزه» اهمیت زیادی ندادم

انگیزه هم می تواند به خاطر اهمیتش به عنوان یک عامل مستقل مورد بررسی قرار بگیرد و هم به عنوان زیرمجموعه ای از عامل هویت. ارائه یک پاسخ غیرمنطقی و غیرکافی در دوران تجرد به این سوال که «چرا می خواهم ازدواج کنم؟» زمینه ساز مهمی برای از هم پاشیدگی زودهنگام زندگی مشترک خواهدبود.

همان طور که می دانید انگیزه، موتور محرک رفتار است و اگر انگیز یک رفتار غلط باشد، ولو این که آن رفتار عیبی هم نداشته باشد، فرجام خوبی حاصل نخواهد شد. برای مثال فرد مجردی که به انگیزه خلاصی از قیل و قال های خانه پدری ازدواج می کند، بعد از ازدواج و مواجهه با اولین مشکل دوباره خودش را گرفتار جنجال های گذشته می بیند و برای فرار از آن مهیا می شود.

دیگر انگیزه های غلط ازدواج مانند ازدواج به خاطر نیاز جنسی، جبران ناکامی های عاطفی گذشته، خسته شدن از مجرد بودن، تسلیم شدن به فشارهای محیطی، تحت تاثیر علاقه یک طرفه فرد مقابل قرار گرفتن و ترس از افزایش سن و پیدا نکردن فردی دیگر نیز می توانند به طلاق در سال اول منجر شوند.

چون مهارت های زندگی را بلد نبودم

قدیم به پدر و مادر هر جوانی که یک جای کارش می لنگید، می گفتند اسباب ازدواجش را فراهم کن، درست می شود. به خاطر نگرش های خاص آن زمان نسبت به طلاق، طلاقی هم اتفاق نمی افتاد و همسر این جوان به هر مصیبتی بود عمرش را با او سر می کرد. آن موقع ها طلاق عاطفی هم یا مطرح نبود یا مثل حالا خیلی مهم به حساب نمی آمد.

مخلص کلام این که آن موقع کافی نبودن آموخته های فرد از مهارت های زندگی، دست کم به شکل ظاهری خانواده لطمه ای نمی زد؛ اما در زمانه فعلی که تابوی طلاق تا حد زیادی شکسته شده و اکثر زوج ها به صورت توافقی اقدام به آن می کنند، نداشتن پشتوانه مهارتی کافی برای ورود به زندگی به یک دلیل مهم برای جدایی های زودهنگام تبدیل شده است.

از آن جا که کاربردی شدن این مهارت ها نیازمند زمان و ممارست است و زن و شوهرهای امروزی آن قدر حوصله ندارند که تا یادگیری طرف مقابل صبر کنند، لازم است افراد در دوران مجردی این مهارت ها را یاد بگیرند که اگر چنین نباشد خیلی زود کار به جدایی خواهد انجامید.

گفت و گو، گوش کردن، همدلی، صبر، گذشت، تاب آوری، مسئولیت پذیری و تعهد و مدیریت هیجان ها به خصوص خشم از جمله مهارت هایی هستند که نیاموختن آن ها در دوران مجردی، احتمال طلاق در سال اول را افزایش خواهد داد.

همسریابی شیدایی
http://samipatogh.ir/ سايت همسريابي
http://yekkamand.ir سایت موقت، سایت همسریابی موقت ایرانی
http://v55.ir
ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 22 آذر 1394 | 8:50 | نویسنده : شیدایی | بازدید : 51
 بازی خطرناکی است که برخی از زوجین به خصوص در سال های اول زندگی مشترک برای نشان دادن قدرتشان به یکدیگر در پیش می گیرند. آن ها فکر می کنند اگر در بسیاری از موارد نظر همسر خود را تأیید کنند و مطابق میل همسر خود عمل کنند، دیگر باید تا آخر عمر حرف شنو و مطیع محض او باشند. وقتی لجبازی بین زن و شوهر اتفاق بیافتد، اگر هیچ کدام از آن ها سعی نکنند که این مشکل را بر طرف کنند، زندگیشان رو به تعارض می رود. قضییه وقتی حادتر می شود که در این میان فرزندی هم وجود داشته باشد، که دیگر کار بسیار بسیار سخت تر می شود و آن فرزند هم ممکن است دچار اختلالات اضطرابی شود. لجبازی همسر در زندگی ، لجبازی همسر ، برخورد با همسر لجباز سوالی که برای خیلی از افراد ممکن است ایجاد شود، این است که در هنگام مواجه شدن با لجبازی همسر، بهترین اقدام و بهترین کار چیست؟ از اولین و مهم ترین راهکارهای برخورد با لجبازی همسر، در لحظه اول سکوت کردن می باشد. زیرا اگر در برابر این حالت ما هم شروع به نشان دادن خشم داشته باشیم، لجبازیهمسر بیشتر و بیشتر می شود. پس در درجه اول و در قدم اول سعی کنید با این رفتار مدارا نمایید. یکی از علت های ایجاد لجبازی عدم خود باوری و نداشتن اعتماد به نفس کافی می باشد. افرادی که اعتماد به نفس ندارند و به خودشان باور ندارند، سعی می کنند که اقتدارشان را به صورت لجبازی نشان بدهند. عامل دیگری که می تواند در ایجاد این حالت کمک کند، لحن صحبت کردن و گفت و گوی طرفین است. برخی اوقات اینقدر لحن صحبت خانم و یا آقا بسیار تند و یا با کنایه است، که باعث می شود طرف مقابل لجبازی کردن را در پیش بگیرد. وقتی لجبازی بین زن و شوهر اتفاق بیافتد، اگر هیچ کدام از آن ها سعی نکنند که این مشکل را بر طرف کنند، زندگیشان رو به تعارض می رود. راهکارهایی برای از بین بردن لجبازی همسر: - در هنگام ایجاد حالت لجبازی در همسرتان، در آن لحظه با او مدارا نمایید. - در این حالت سعی کنید از لحن کلمات منفی و همراه با کنایه استفاده نکنید. زیرا منجر به بالا رفتن لجبازی همسرتان می شود. - با همسرتان بحث نکنید و عصبانیتش را بیشتر نکنید. زیرا در این حالت ممکن است که خود شما هم به این ویژگی منفی مبتلا شوید. - سعی کنید همسر لجبازتان را در لحظه لجبازی به آرمش دعوت کنید. - مهارت های انتقادپذیری را یاد بگیرید و ویژگی های منفی همسرتان را حتما طبق قاعده به او بگویید. زیرا اگرهمسرتان متوجه شود که از طرف شما مورد تحقیر قرار گرفته است، لجبازیش بیشتر و بیشتر می شود. - در گفتن ویژگی های منفی همسرتان بسیار مواظب باشید. سعی کنید موقعیت سنجی را داشته باشیدبزرگ ترین سایت همسریابی . در یک موقعیت مناسب که همسرتان در شرایط جسمانی و روحی متعادل قرار دارد، یکی از ویژگی های منفی او را بیان کنید. - تا زمانی که همسرتان در حالت های عصبی و عصبانی بودن به سر می برد، سعی کنید راجع به آن موضوعی که لجبازی همسرتان را برانگیخته کرده است، صحبت نکنید. - تمرین کنید که ویژگی های مثبت همسرتان همسریابی دائم را به او یاد آوری کنید تا اعتماد به نفسش بالاتر برود. - همسرتان را به دلیل انجام دادن کارهای مثبت، هر چند کارهای کوچک و کم اهمیت تر، تحسین کنید. - نیازهای روانی- اجتماعیهمسریابی موقت همسرتان را بشناسید و سعی کنید آن ها را بر آورده نمایید. - اگر همسرتان در حالت لجبازی دقایق طولانی را به بحث کردن و حرف سایت ازدواج موقت زدن طولانی پرداخت، اجازه بدهیدسایت ازدواج موقت که حرفهایش را کامل بزند تا تخلیه هیجانی بشود. - اگر در خود توان تحمل با لجبازی همسرتان را ندارید، یک فعالیت آرامبخش مثل دوش گرفتن؛، تنفس عمیق یا ریلکسیشن را انجام بدهید تا به آرامش نسبی برسید. - مهارت های گفت و گوی صحیح را یاد بگیرید. - در صحبت کردن با همسرتان سعی کنید جملاتتان را با تو شروع نکنی. زیرا فاعل تو، نشان دهنده مقصر بودن و موقت یا سرزنش کردن هست. بهتر است جمله های ما با فاعل من شروع بشود. سايت همسريابي
http://www.samipatogh.ir/ سايت همسريابي
http://www.samipatogh.ir/

ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

و بی آنکه میانه تان شکراب شود از پای میز مذاکره بلند شوید، مردها عجیب ترین آدم های روی زمین باشند. اما واقعیت این است که مردها چندان هم عجیب نیستند. اغلب آقایان الگوهای واحدی برای فکر کردن و واکنش نشان دادن دارند و البته از آنجا که اغلب خانم ها هم به شیوه های ثابتی می خواهند با همسرشان وارد گفت وگو شوند و حاضر نیستند با آزمون و خطا این روش ها را بهترین سایت همسریابی تغییر دهند، شانس ختمبهترین سایت همسریابی به خیر شدن بحث های زن و شوهری پایین می آید. 
اما باور کنید که توی دست گرفتن رگ خواب همسرتان کار سختی نیبهترین سایت همسریابی ست و اگر برخی ریزه کاری ها را رعایت کنید، می توانید بدون بالا رفتن صدا یا برگرداندن روی تان، گفت وگوی امروز تان با آقای همسر را به سرانجام برسانید. ما این نکات ساده اما مهم را با شما در میان می گذاریم.

بدست آوردن رگ خواب مردان ، رگ خواب مردان ، رگ خواب مردان چیست

قبل از تصمیم گرفتن چرت بزنید!
اگر شما هم از آن دسته خانم هایی هستید که بی مقدمه و در یک لحظه مهم ترین تصمیم های زندگی شان را می گیرند و انتظار دارند همسرشان گوش به فرمان شان شود، خبر خوبی برای تان نداریم. گذشته از اینکه مردها نمی توانند مثل شما در لحظه تصمیم گیری کنند، باید بدانید که خود شما هم پیش از چیدن برخی مقدمات نمی توانید بهترین تصمیم را بگیرید. 
اگر فکری به سرتان زده، پیش از آنکه با همسرتان آن را در میان بگذارید، خودتان را به یک چرت نیم ساعته مهمان کنید. محققان می گویند، چرت زدن قدرت تصمیم گیری را بالا می برد و به افکار شما سر و سامان می دهد؛ پس بخوابید و بگذارید فکری که به سرتان زده ته نشین شود و اگر بعد از بیداری باز هم در موردش مصمم بودید، آن را با همسرتان در میان بگذارید. 

پازل را کامل کنید
پیش از آنکه همسرتان را به بی توجهی محکوم کنید، به شرایطی که برای بحث کردن انتخاب کرده اید نگاه کنید. مردها مثل خانم ها نمی توانند چند کار را در یک زمان انجام دهند و اگر همسرتان مشغول سفت کردن پیچ های در است یا برنامه نود می بیندبهترین سایت همسریابی ، نمی توانید از او انتظار داشته باشید با شما در مورد چیزهایی که تبهترین سایت همسریابی ام روز به آنها فکر می کردید صحبت کند و بی مقدمه تصمیمش را هم بگیرد. 
بهتر است زمانی که همسرتان در وضعیت مناسب است از او بپرسید که آیا آماده گفت وگو هست و بعد هم به جای اینکه در لحظه گفت وگو منتظر پاسخ نهایی اش باشید، از همسرتان بخواهید به حرف های تان فکر کرده و چند ساعت بعد نتیجه را اعلام کند. البته نباید این احتمال را که همسبهترین سایت همسریابی رتان فکر کردن به حرف های شما را فراموش خواهد کرد هم نادیده بگیرید و از چنین اتفاقی تعجب نکنید. 

خودتان را جای دیگران نگذارید
اگرملاک گرفتن تصمیم تان، اطلاعاتی است که دیگران به شما داده اند یا برداشت هایی است که با مشاهده زندگی آنها پیدا کرده اید، باید بگوییم خطر بزرگی تهدید تان می کند. درست است که شما می توانید از سختی ها و شکست های دیگران درس بگیرید و البته با نگاه کردن به موفقیت های شان چند قدم به پیدا کردن کلید موفقیت نزدیک شوید اما یادتان نرود شما دقیقا در شرایط آنها نیستید و ممکن است آنها هم با قرار گرفتن در موقعیت شما، تصمیمی متفاوت از آنچه امروز می گیرند اتخاذ کنند. 
اگر دوست تان آزادی زیادی دارد اما همسرتان شما را محدود می کند، چاره کار شما دقیقا الگو گرفتن از سبک زندگبهترین سایت همسریابی ی او نیست. شما قرار نیستبهترین سایت همسریابی تا پایان عمر بسوزید و بسازید اما برای گرفتن تصمیم های تازه، باید قدم به قدم پیش بروید و مقدمات تغییر را پیش از اتفاق افتادن تغییر فراهم کنید. شما نمی توانید از همسرتان انتظار داشته باشید باورهایی را که سال های سال در ذهن و زندگی اش خانه کرده اند یک شبه کنار بگذارد و با همه تصمیم های شما همراه شود. گاهی برای رسیدن به نتیجه دلخواه تان به زمان و صبوری بیشتری نیاز دارید. 

از هیچ چیز تعجب نکنید
شما نمی توانید تصمیمی تازه بگیرید و هیچ پیامدی را در زندگی تان احساس نکنید. همه راه های تازه ای که انتخاب می کنید، هزینه هایی را هم به زندگی تان تحمیل می کنند. گرچه شما قبل از رفتن از آن راه ها باید هزینه های شان را هم محاسبه کنید اما فراموش نکنید که بخشی از پیامد هبهترین سایت همسریابی ی آن اتفاق ها از چشم شما پنهان می ماند و تا زمانی که در شرایط پیش آمده قرار نگیرید، نمی توانید احساس شان کنید. 
به همین دلیل اگر همسرتان همیشه به تغییر ها به شیوه خاصی واکنش نشان می داده، باید انتظار کمی تعدیل شدن واکنش یا تشدید شدنش در این گفت وگو را داشته باشید و از چنین پیشامد هایی تعجب نکنید. گذشته از این همسرتان هم مثل همه آدم ها ممکن است خط قرمزهایی داشته باشد و عجیب نیست اگر شما از برخی از این خط قرمز ها بی خبر باشید. به همین دلیل است که گاهی به خیال خودتان یک بحث ساده را پیش می کشید اما با واکنش اغراق شده او روبه رو می شوید. این موقعیت دقیقا همان موقعیتی است که ندانسته در آن از خط قرمزهای پنهان همسرتان عبور کرده اید. 

معده تان را پر نکنید
وقتی می خواهید در مورد یک موضوع مهم بحث کنید و تصمیم بگیرید، شکم تان را از غذا پر نکنید. محققان ثابت کرده اند که وقتی غذای سبکی می خورید و نه با افت قند خون و نه با سنگینی معده روبه رو هستید، بهتر می توانید فکر کنید. گفتیم که قبل از گرفتن تصمیم نهایی، باید یک چرت بزنید. 

حالا اگر آرامش بدن و ذهن تان را با چنین تغذیه ای هم همراه کنید، شانس تان در زدن تیر به هدف و بالا بردن توان تان برای راضی کردن همسرتان بالا می رود. حتی اگر ساعت ها از غذاخوردن تان گذشته، حتما قبل از بحث یک میان وعده میل کنید؛ چراکه وقتی میزان گلوکز خون شما پایین است، مغزتان ناگهانی واکنش نشان می دهد و نمی تواند عواقب واکنش هایی را که نشان می دهد پیش بینی کند.

بدست آوردن رگ خواب مردان ، رگ خواب مردان چیست ، بدست آوردن رگ خواب مردان


درهای گفت وگو را نبندید
این بار هم به نتیجه ای که می خواستید نرسیدید؟ اشکالی ندارد. شما هنوز هم برای تغییر دادن مسیر زندگی تان و اصلاح کردن برخی ایرادهایی که به رابطه تان وارد می دانید زمان دارید.سايت همسريابي اگر امروز در بحث در مورد یک موضوع خاص به نتیجه ای که می خواستید نرسیدید، نباید ماجرا را تمام شده بدانید. 
شاید این بار هم درجا زده باشید و دستاوردی نداشته باشید، شاید هم تنها یک قدم به حل مشکل نزدیک تر شده باشید؛ مهم این است که شما نظرتان را به همسرتان گفته و بیهوده او را در این خیال که همه چیز ایده آل است نگه نداشته باشید. مطمئن باشید بیان نارضایتی اولین و مهم ترین قدم برای خلاص شدن از آن است. 

پشت دیوار ترس قایم نشوید
ترس از باخت می تواند باعث عقب نشینی شما شود. عجیب نیست که وقتی پاسخ منفی همسرتان را می دانید،همسریابی موقت حتی فکر مذاکره کردن با او را هم نکنید. تحمل کردن چیزهای آزار دهنده همسریابی موقت به خاطر ترس از باختن در گفت وگو های زن و شوهری یا ترس از دعواهای زناشویی، یکی از خطرناک ترین اتفاقاتی است که در کمین شما نشسته است. تصور نکنید یک زندگی بی دعوا و بحث، زندگی موفقی است. 
روانشناسان می گویند نبودن تنش و دعوا یکی از زنگ خطر هایی است که می تواند از رو به پایان بودن خوشبختی شما خبر دهد. نگران نباشید؛ قرار نیست جنجال بزرگی درست کنید. قرار است با زبان درست و در شرایط مناسب حرفی که فکر می کنید درست است را بزنید و برای خلاص شدن از وضعیتی که هر روز آزارتان می دهد، کاری کنید. 

پوست بترکانید 
روی همسرتان، رفتارها و حرف هایش ذره بین بگذارید؛ نه به این دلیل که اشتباهات او را بزرگتر ببینیدبهترین سایت همسریابی بلکه برای پیش بینی کردن خواسته ها و واکنش هایش با دقت به لحظه لحظه زندگی او خیره شوید. 
درست است که همه آدم ها و البته همه مردها از کلیشه های رفتاری مشابهی پیروی می کنندموقت اما نباید فراموش کنید که همسرتان در نوع خود یک مرد منحصربه فرد است که ممکن است بسیاری از رفتارهایش در آن کلیشه ها نگنجد؛ پس به جای اینکه از نویسنده ها و مشاورها انتظار داشته باشید همه چیز را با شما در میان بگذارند، خودتان برای خودیک کارگاه همسرشناسیبرگزار کنید.


سایت موقت، سایت همسریابی موقت ایرانی
http://www.v55.ir
ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,